Hexa-Coop
Szövetkezet
Vámraktár

Belépési Feltételek Entry Conditions 
Умови вступу

A Hexa-Coop Szövetkezet telephely használati feltételei!

5000 Szolnok Kőrösi út 43

2700 Cegléd Külső Jászberényi út 3

7960 Sellye Sósvertikei út 1.

A belépés feltétele a bejelentkezés! A helyszíni bejelentkezést a belépés után azonnal meg kell tenni. Mivel többféle tevékenységet végzünk telephelyünkön, így többféle módon is lehet bejelentkezni.

1. Előzetes regisztráció:

A honlapunkon található felületen elektronikus űrlap kitöltése után cégirányítási rendszerünkben rögzítjük a megadott adatokat. Érkezéskor a belépéshez szükséges adatok már bekerültek beléptető rendszerünkbe és a belépés zavartalanul megtörténhet. A belépést követően az előzetesen megadott adatok összevetésre kerülnek a belépő adataival. Az adatok egyeztetése után kódot adunk ki, amellyel Ügyfelünk mozgását ellenőrizhetjük. Állandó ügyfeleink számára belépőkártyát állítunk ki.

2. Helyszíni bejelentkezés:

A telephelyünk bejáratához érve Ügyfelünk a kaputelefonon bejelentkezik. A bejelentkezést követően terminálunk segítségével elektronikus adatbevitelt biztosítunk ügyfeleinknek. Az elektronikus adatbevitel felgyorsítja a regisztrációt. A Hexa-Coop Szövetkezet is rögzíti az adatokat, de az esetleges várakozásért elnézést kérünk!

3. A vámtevékenységünkhöz nem kapcsolódó ügyfélforgalom esetén kapujegyet állítunk ki, amelyen a Ügyfelünk a távozás előtt érvényesíti a kilépési engedélyt.

A telephelyen a Kresz szabályzata érvényes. A járművek a kijelölt parkolóban parkolhatnak. A rakodóterületet szabadon kell hagyni. A telephelyen  belüli a mozgás nem akadályozhatja a raktározási tevékenységet. A rakodást csak a Hexa-Coop Szöv felügyelete mellett lehet megkezdeni. A rakodáshoz megfelelő védőruházat és védőfelszerelés szükséges. Védőberendezések, felszerelések hiánya miatt a rakodási feladat felfüggesztésre vagy befejezésre kerül. A telephelyen dohányozni csak a kijelölt helyen lehet. A telephelyen alkohol fogyasztása tilos! A helyszínen okozott károkért a Ügyfelünk anyagi felelősséget vállal. A telephelyen 24 órás kamerás megfigyelő és riasztórendszer működik. Tevékenységünket a NAV illetékes hatósága és a Katasztrófavédelem felügyeli. A hatóságok ellenőrzést is tarthatnak a helyszínen. Ügyfeleink hatósági ellenőrzéséből adódó költségeket nem áll módunkban megtéríteni.

Cégünk telefonszáma:

+36 30 6369 300

+36 30 6369 301

+36 30 6369 302

E-mail cím: hexacoop@hexacoop.eu

Telephelyeink nyitva tartása:

Hétfőtől Péntekig 08:00 és 16:30 között

Szombat-vasárnap zárva

Áruátvétel - Árukiadás:

Hétfőtől péntekig 08:00 és 15:30 között

Szombat-vasárnap zárva

Умови користування сайтом кооперативу Hexa-Coop!

5000 Szolnok Kőrösi út 43

2700 Cegléd Külső Jászberényi út 3

7960 Sellye Sósvertikei út 1.

Вхід є умовою входу! Реєстрація на місці повинна бути здійснена відразу після входу. Оскільки на сайтах ми здійснюємо кілька видів діяльності, то авторизуватися можна декількома способами.

1. Попередній запис:

Після заповнення електронної форми в інтерфейсі, представленому на нашому веб-сайті, ми фіксуємо надані дані в нашій системі управління компанією. На момент прибуття дані, необхідні для входу, вже були введені в нашу систему входу, і вхід може відбуватися без будь-яких перешкод. Після вступу надані заздалегідь дані будуть звірені з даними вступника. Після зіставлення даних ми видамо код, за допомогою якого перевіримо рух нашого Замовника. Для наших постійних клієнтів ми випускаємо картку доступу.

2. Реєстрація на місці:

Дійшовши до входу в приміщення, наш Замовник авторизується через домофон. Після входу ми надаємо нашим клієнтам можливість електронного введення даних за допомогою нашого терміналу. Електронне введення даних прискорює реєстрацію. Кооператив «Гекса-Кооп» також буде фіксувати дані, але приносимо вибачення за можливе очікування!

3. У разі перевезень клієнтів, які не пов'язані з нашою митною діяльністю, ми видаємо пропускний квиток, на якому Клієнт підтверджує дозвіл на вихід перед виїздом.

На сайті діють правила Kresz. Транспортні засоби можуть бути припарковані на спеціально відведеному місці. Зона завантаження повинна бути вільною. Пересування всередині приміщення не повинно перешкоджати складській діяльності. Завантаження можна починати лише під наглядом Hexa-Coop Szöv. Для завантаження необхідний відповідний захисний одяг і засоби захисту. У зв'язку з відсутністю захисних пристроїв і обладнання завдання з навантаження призупинено або виконано. Палити на території закладу можна лише у спеціально відведеному місці. Вживання алкоголю на території закладу заборонено! Учасник несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну об'єкту. На ділянці цілодобово ведеться відеоспостереження та сигналізація. Наша діяльність контролюється компетентним органом NAV та Управління надзвичайними ситуаціями. Влада також може провести перевірку на місці. Ми не можемо оплатити витрати, пов'язані з офіційною перевіркою наших клієнтів.

Номер телефону нашої компанії:

+36 30 6369 300

+36 30 6369 301

+36 30 6369 302

Електронна адреса: hexacoop@hexacoop.eu

Години роботи наших закладів:

З понеділка по п'ятницю з 08:00 до 16:30

Субота - неділя вихідний

Прийом товару - Видача товару:

З понеділка по п'ятницю з 08:00 до 15:30

Субота - неділя вихідний

Conditions of use of the Hexa-Coop Cooperative site!

5000 Szolnok Kőrösi út 43

2700 Cegléd Külső Jászberényi út 3

7960 Sellye Sósvertikei út 1.

Logging in is a condition for entry! Check-in on site must be done immediately after entering. Since we carry out several types of activities at the sites, there are several ways to log in.

1. Preliminary registration:

After filling out the electronic form on the interface provided on our website, we record the given data in our company management system. By the time of arrival, the data required for entry have already been entered into our entry system and entry can take place without any disturbance. After the entry, the data provided in advance will be compared with the data of the entrant. After matching the data, we will issue a code with which to check the movement of our Customer. We issue an access card for our permanent customers.

2. On-site check-in:

Upon reaching the entrance of the premises, our Customer logs in at the intercom. After logging in, we provide our customers with electronic data entry using our terminal. Electronic data entry speeds up registration. The Hexa-Coop Cooperative will also record the data, but we apologize for the possible wait!

3. In the case of customer traffic that is not related to our customs activities, we issue a gate ticket on which the Customer validates the permission to exit before leaving.

Kresz's rules apply at the site. Vehicles can be parked in the designated parking area. The loading area must be left free. Movements within the premises must not impede storage activities. Loading can only be started under the supervision of Hexa-Coop Szöv. Appropriate protective clothing and protective equipment are required for loading. Due to the lack of protective devices and equipment, the loading task is suspended or completed. Smoking on the site is only possible in the designated area. Consumption of alcohol is prohibited on the premises! The entrant assumes financial responsibility for damage caused on the premises. There is a 24-hour camera surveillance and alarm system at the site. Our activities are supervised by the competent authority of NAV and the Disaster Management. The authorities can also hold an inspection at the site. We are unable to pay for the costs arising from the official inspection of our customers.

Our business phone number:

+36 30 6369 300

+36 30 6369 301

+36 30 6369 302

Email address: hexacoop@hexacoop.eu

Opening hours of our locations:

From Monday to Friday from 08:00 to 16:30

Closed Saturday - Sunday

Receipt of goods - Issue of goods:

From Monday to Friday from 08:00 to 15:30

Closed Saturday - Sunday